Zadovoljna.si
Ljudje so od vedno iskali pomen v številkah.

Novice

'Življenjska pot je seštevek števil v rojstnem podatku'

T. G.
08. 10. 2010 07.35
4

Kadar slišimo besedo numerologija, marsikdo pomisli zgolj na to, da si nekateri pri numerologu dajo spremeniti ime, da bi bilo njihovo življenje lepše. A numerologija je veliko več kot to, poudarja priznana numerologinja Taja Veroti, saj gre za staro in celostno vedo, ki omogoča globlji vpogled vase in v svoje življenje ter v pravih trenutkih pokaže pravo smer.

Taja Veroti se z numerologijo ukvarja več kot 25 let.
Taja Veroti se z numerologijo ukvarja več kot 25 let. FOTO: osebni arhiv
Z numerologijo se ukvarjate več kot 25 let. Zakaj ste izbrali ravno to vedo?

Taja Veroti: V življenju sem šla skozi veliko izzivov in preizkušenj. Končala sem dve fakulteti, vendar mi je največkrat dala odgovore na ključna vprašanja v življenju prav numerologija. Takrat, ko so druge vede odpovedale ali se zgolj vrtele v praznem besedičenju, mi je numerologija ponudila konkretno razumevanje situacij in ljudi. Ponudila mi je odgovore na vprašanja: kaj, kdaj in zakaj. Ne poznam nobene druge vede, ki bi tako hitro in s tolikšno natančnostjo omogočala globlji vpogled v stvari in okoliščine. Nisem fanatik, ki bi vsako jutro izračunaval numerološko vibracijo dneva. Rada živim tako, da uživam življenje in sem radovedna nad njegovimi darovi. Pred vsako pomembnejšo odločitvijo pa pretehtam situacijo tudi iz numerološkega zornega kota. Lažje je!

Numerologija je zelo obsežno področje, ali je mogoče na kratko obrazložiti, za kaj gre? Ali jo je mogoče primerjati z vedeževanjem?

Med numerologijo in vedeževanjem je zelo velika razlika. Bistvena razlika je v izhodišču – vedeževanje sloni na prepričanju, da so vse stvari določene vnaprej in da nekdo, ki je sposoben, ki ima dar, lahko odpre to skrivno knjigo in prebere, kaj se bo človeku zgodilo. Numerologija absolutno zanika nekaj takega. Pravi namreč, da je v življenju človeka zelo malo stvari usodnih, določenih vnaprej. To kar se nam danes dogaja, je zelo malo povezano z usodo, recimo, da je zgolj 15 odstotkov določenih v naprej. Kar se nam danes dogaja, je posledica tega, kar smo včeraj počeli. Vpliv numerologija je največji v tem, da se vpraša, kaj si želiš, kaj je tvoje poslanstvo, da boš najbolj srečen, kako si najbližje samemu sebi, najbolj zadovoljen in kako to spodbudiš, kdaj kaj storiš, da prideš bližje temu. To je numerologija, pripomoček za boljše življenje, je kot en potovalni načrt. Numerologija ne more videti, kaj se bo človeku dogajalo, lahko mu pa pomaga do tega, da ugotovi, kaj bi bilo zanj najbolje in kdaj naj kaj počne, da bo zanj najbolje.

Ljudje so od vedno iskali pomen v številkah.
Ljudje so od vedno iskali pomen v številkah.FOTO: iStockphoto

V numerologiji obstajata dva načina izračunavanja. Katera in katerega uporabljate vi?

Načinov je še več. Skoraj vsaka večja kultura ima svoj lastni način numeriranja in svoj lastni način, kako skozi simbole poskuša razlagati stvarstvo, nastanek stvarstva, boga, življenja človeka. V našem anglo-evropskem prostoru sta najbolj razširjena dva načina, to sta pitagorejski in kaldejski. Gre za razliko v načinu numeriranja. Kaldejski uporablja osem številčno lestvico, vse črke in glasove numerira največ s številom 8. Število 9 namreč ni več zemeljsko število, je nekaj posebnega. Pitagorejski način pa numerira vse črke v abecedi do števila 9. Tu je ta bistvena razlika. Kaldejski način je veliko starejši. Jezik Kaldejcev se omenja na primer v Bibliji. Numerologija pa je izredno stara, tako da nihče prav dobro ne ve, kje so začetki.

Osnova in orodje numerologije v razumevanju človeka ter cikla njegovega življenja naj bi bilo 9 številk. Zakaj?

Število 9 je že iz matematičnega vidika nekoliko 'nenavadno'. V numerologiji števila tako dolgo seštevamo, da dobimo eno samo številko. In tu je največja zanimivost. Kadar mi število 9 damo zraven katerega koli drugega število in seštevamo, lahko število 9 mirno izpustimo, saj bo seštevek enak. Na primer letnica 1961, če seštejemo vse številke posebej, lahko 9 izpustimo, saj je končna vsota enaka. V vsakem primeru dobimo na koncu 8 (1 + 9 + 6 + 1 = 17; 1 + 7 = 8; 1 + 6 + 1 = 8). Gre za to, da katera koli številka se pojavi ob 9, se 9 umakne v ozadje in jo osvetli, ji da možnost, prostor, se manifestira. Kaldejci temu rečejo božanska iskra. Ki se ji pri nas reče sveti duh. To je tista energija ustvarjanja, to je možnost, da se naše misli, naše želje, naši cilji resnično manifestirajo, delno se tega dotika 'newageovski' pogled, gre za zakon privlačnosti.
V povezavi s tem je število 108. Kaldejci pravijo, da je število 108 število stvarstva, kozmične kreativnosti, da se manifestira neka ideja in se udejanji, to je 12 zemeljskih ciklov krat 9 , krat božanska iskra, krat ustvarjanje. To je to, kamor usmeriš energijo, tisto raste. Kaldejci imajo to za število kozmične kreacije.

Numerologija pomaga v trenutkih odločitve.
Numerologija pomaga v trenutkih odločitve. FOTO:

Po drugi strani je zanimivo še nekaj, če mi množimo katero koli število, ali celo ali decimalno z 9, dobimo nek zmnožek. Če mi ta zmnožek spet razdelimo na posamezne številke in damo med njih pluse in jih seštevamo vse dokler ne dobimo samo ene cifre, bomo vedno dobili samo 9. Kot nek božanski duh, kot neko iskro. Kadar koli se s čimer koli zmnoži, na koncu vedno dobimo 9. Zanimivo je, da so na primer egipčanske piramide narejene na devetiškem sistemu. 9 je pri Kaldejcih sveto število, ker pravijo, da ima sposobnost manifestirati zemeljsko stvar, je iskra stvarjenja. Zaradi tega so rekli, da so zlogi preveč zemeljska stvaritev, da bi jo lahko numerirali z 9. To je potem nekoliko šlo v pozabo. Šele pozneje se je Pitagora navdušil nad znanji perzijskega preroka Zaratustre. Ugotovil je, da je celotno vesolje zgolj manifestacija nekih matematičnih razmerij in da vsa ta razmerja lahko spravimo v števila, to je simbol teh vibracij, na osnovi tega pa se je začela pitagorejska numerologija.

Pitagorejska numerologija je nekoliko bolj duhovna, posplošena, usmerjena v razvoj duše, v filozofsko razumevanje, kaldejska numerologija pa je bolj konkretna. Se pravi, je osredotočena na to, kako si jaz lahko natančno s tem pomagam.

Kako lahko človek prek številk bolje razume sebe? V čem je moč številk?

Številke so samo simbolni izraz energij, vibracij. Numerologija daje najhitrejšo možnost diagnosticiranja, najbolj se vidi, kateri so posameznikovi najmočnejši viri, kaj so tiste njegove močne točke, kaj bi ta oseba lahko dala od sebe, ne glede na to, ali se nekdo tega zaveda ali ne. Svoje potencialne bi lahko namreč veliko bolje izkoristili. Pokaže se tudi to, zakaj neki osebi v določenem obdobju nič ne gre, oseba lahko sebe bolje razume in bolje izkoristi določen vidik števila. Število ima pa oba vidika, pozitivnega in negativnega.

Kako pomembne so številke za posameznikovo življenje, kako številke vplivajo na posameznikovo usodo?

Kadar človek razume cikluse, ve, kdaj se mu kaj dogaja, kdaj je boljši čas za kakšno reč in potem v skladu s tem deluje. Če kupujem stanovanje, bom iskal stanovanje v tistem obdobju, ki je najbolj namenjeno temu. Naše življenje je namreč ravno tako, kot je v naravi, je popolni odraz naravnih ciklusov. Spomladi sejemo, poleti so določena opravila itd. Lahko imam najboljšo zemljo in vse ostalo, ampak če bom majniško solato sejala novembra, bo verjetno težko kaj zraslo. Isto je v življenju. Če počnemo stvari v tistem času, ki zagotavljajo najbolj optimalne možnosti, bodo rezultati toliko večji z manj napora. Lahko se pa zelo naprezamo in ni nobenih rezultatov.

Srečo morate najti sami, številke pa vam pokažejo smer, kje iskati.
Srečo morate najti sami, številke pa vam pokažejo smer, kje iskati.FOTO: iStockphoto

Kakšen vpliv imata ime in priimek ter kakšen datum rojstva z numerološkega vidika?

Človekova celotna numerološka analiza temelji na več različnih podatkih, ne moremo upoštevati samo enega vidika. Ne moremo upoštevati zgolj dneva rojstva. Vedno je treba upoštevati vse. Celotna numerološka analiza temelji na dnevu, mesecu in letu rojstva in to vse skupaj daje tako imenovano zunanjo strukturo, ki je vidna vsem, in tako imenovano notranjo, skrito strukturo, o tem knjige ne pišejo, to vemo numerologi, ki se s tem ukvarjamo. Bistvo je očem skrito. Notranja struktura ti daje povezavo bioritma in generacije in prek tega se izračunavajo v določenih obdobjih tvoj lastni bioritem, vsakdo ima namreč svoj lastni bioritem.
Ime in priimek vplivata bolj na zunanji izraz, na človekovo vedenje na zunaj. Prej opaziš numerološko vedenje kot dan rojstva. Ime in priimek delujeta na človeka kot njegova obleka. Človek, ki se dobro počuti v svoji obleki, je samozavesten, se dobro počuti v svoji koži, se ukvarja z ljudmi okoli sebe, je močan. To je notranje ravnovesje, harmonija, ki pomaga k izgradnji samozavesti, samopodobe, drznosti, kako si človek postavlja cilje. Če je to seveda usklajeno z življenjsko potjo. Rojstni podatki pa so daleč najpomembnejši. Življenjska pot pove, zakaj se je človek rodil, kaj je njegovo poslanstvo, kam je namenjen.

Datum rojstva je izredno pomemben vidik.
Datum rojstva je izredno pomemben vidik. FOTO: iStockphoto

Ime in priimek sta samo eden izmed koščkov numerologije, to da si na primer človek spremeni ime. To je le del sestavljanke. Pravo numerološko znanje ni preprosto nekje zapisano in marsikdo pozna samo ta vidik numerologije – torej spremembo imena. Sama nisem hud pristaš te spremembe, ker ima vsaka kombinacija nekaj pozitivnega in nekaj negativnega, ima oba vidika. S tem ločevanjem pozitivno – negativno je problem, tisto kar nas podpira, razumemo kot pozitivno, kar nas omejuje, rečemo, da je negativno. Ni rečeno, da je neka lastnost vedno negativna. Na primer ponos je lahko v nekaterih okoliščinah zelo pozitiven, v drugih pa hudo omejujoč. Vsaka kombinacija ima eno in drugo. Človek pa se uči kombinacijo, ki jo ima, najbolje izkoristiti. Treba je najti tisto pozitivno, se naučiti do tega priti. To je namen numerologije, da človeku pomaga in ne, da ga prestraši, češ, ta kombinacija števil pa je negativna. Kadar me nekdo vpraša, kako se bo v nekem trenutku odločil, mu iskreno odgovorim, da nimam pojma, kakšno odločitev bo on sprejel. Lahko pa povem, kam bo prišel glede na določene odločitve.

Vsak človek naj bi imel eno osebno število, ki predstavlja njegovo osebnost. Ali to drži?

Nisem pristaš tega. To je bolj značilno za pitagorejsko numerologijo, kaldejska nikoli ne izpostavlja samo enega števila. Je pa temu blizu življenjska pot, zakaj smo tu, zakaj smo rojeni. Katera je rdeča nit v našem življenju. Ampak ta na zunaj ni vidna in daleč od tega, da jo vsi živijo. Pomeni pa eno – bolj kot ljudje živijo v skladu s svojo življenjsko potjo, bolj se zavedajo svojih vrednot in bolj so srečni. Bolj kot živiš mimo svoje življenjske poti, bolj si nesrečen.

S pomočjo datuma rojstva in imena ter priimka je mogoče izračunati pet glavnih osebnih števil. Katera so to in kaj pomenijo?

Življenjska pot je seštevek vseh števil v rojstnem podatku. Pomemben je tudi dan rojstva, kako ta vpliva na življenjsko pot. Nato je številka iz imena, zato ker je ime tisto, ki nas najbolj identificira. Priimek določa tudi našo dednost in vse tisto, kar vlečemo s seboj. In potem je še skupno število iz imena in priimka, eni temu rečejo značajsko število, to je bolj vedenjsko število, kako se človek na zunaj vede. Ali vedenjsko število ali dan rojstva, po tem razpoznamo človeka.

Če si prepričan, da si zaradi dneva rojstva usojen na nesrečo, te to obsodi na nesrečo.
Če si prepričan, da si zaradi dneva rojstva usojen na nesrečo, te to obsodi na nesrečo.FOTO: iStockphoto

Kako se človekovo življenje spremeni, če spremeni svoje ime in priimek? Kaj s tem človek spremeni?

O numerologiji kroži zelo veliko informacij, ki pa niso točne. Marsikdo misli, da bo spremenil ime in priimek in bo srečen do konca življenja. To preprosto ne drži. Ime in priimek vpliva na nas približno tako kot naša obleka. Seveda obleka vpliva, težko na primer kandidirate za županjo Ljubljane, če pridete na predstavitev v kratkih hlačah in coklah. Vendar če človek nima usklajenega imena in priimka, bo toliko več energije porabil zase navznoter in bo manj usmerjen navzven. Kot bi nekdo šel bos na Triglav, saj mogoče bo prišel, ampak bo zelo pazil, kam bo stopil. In zelo trpel. Verjemite, da ne bo videl nobene cvetlice ob poti ali razgleda. Če človek spremeni ime in priimek, je to lahko pravi začetek, tisti zagon, da nekaj spremeni.

Ali je mogoče za katera števila reči, da so univerzalno srečna/pozitivna oziroma nesrečna/negativna?

Vsako število ima pozitivni in negativni naboj. Za eno bolj srečnih števil v numerologiji velja število 19, ki pa seveda ni za vsakogar enako srečno. Kot bi se vprašal, katera stvar je pri kuhanju najbolj pomembna. Težko bi se človek odločil. Ima pa 19 več pozitivnih komponent kot negativnih. Ne bi govorila izrazito o negativnih številih, ravno zaradi tega, ker to najbolj vkaluplja numerologijo. Če si prepričan, da si zaradi dneva rojstva usojen na nesrečo, te to obsodi na nesrečo. Jaz pa iščem pozitivne stvari, ne iščem negativnega. Vsak od nas ima negativne vidike, ampak to se moraš truditi omiliti. Rekla bi, da so bolj kot sama števila, nesrečne kombinacije števil.

Kdo lahko postane numerolog? Je dovolj znanje in formule, ali je potreben tudi kakšen dar?

Oboje je pomembno, definitivno rabiš dar, to je začetek, vendar samo z uporabo daru ne boš nikoli dober, rabiš znanje. In za znanje ni dovolj, da prebereš dve knjigi. To je premalo in nevarno.

Število 666 velja za hudičevo število. Zakaj ima takšen sloves?

Pri tem gre za veliko večjo globino, kot bi človek rekel. Večina ljudi na tem svetu je pripadnikov neke religije, najbolj so razširjene katolicizem, islam, judaizem. Tem trem veram so nekatere stvari skupne: vse so naredile človeka šibkega, vse so človeku odvzele njegovo moč, ga naredile ponižnega, malovrednega, slabega, nekoga, ki se mora zelo truditi, da bo dober in so vse človeka ločile od boga. Na eni strani je človek, ki nima pojma in je slab, na drugi pa je vsemogočni bog, ki je ločen od njega in če se bo močno trudil, mu bo mogoče pomagal. Vere so same sebe in svoje cerkve postavile kot posrednice med bogom in med človekom. Število 666 je izraz kabale ali magije. Kabala je judovsko drevo življenja, katerega namen je, kako se človek poveže z bogom osebno, brez posrednika. Kaldejska numerologija sloni na hebrejščini in na hebrejskih zlogih in to je bilo najbolj značilno za kabalo. Ne rabiš posrednika, najdi moč v sebi, najdi povezavo z bogom, ker si skupaj z bogom. In seveda nobena cerkev na tem svetu noče imeti pripadnikov, ki je ne bi rabili. In to so potem povezali z magijo, ker magija sloni na istem principu, vsa moč je že v meni, jaz sem odraz boga, jaz sem bog in imam možnost ustvarjanja, tako kot bog. Nauči se ustvarjati s svojo močjo in jo uporabiti. To je postalo preveč pereče vprašanje za religije sveta, zato so število 666 označili kot hudičevo število.

666
666FOTO:
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 471